Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 06 - červen 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 06 - červen 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červen 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-červen 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červen 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za květen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za květen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za květen 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červnu 2020


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid bez prokázaného původce (dg. A09) na oddělení následné péče v nemocnici ve Středočeském kraji, červenec, 2019


 

AKTUALITY

Latest news

Návrat hlášených případů onemocnění COVI D-19 v zemích EU/EEA, Velké Británii a kandidátských zemích. Rychlé hodnocení rizik ECDC (2. 7. 2020) Návrat hlášených případů onemocnění COVI D-19 v zemích EU/EEA, Velké Británii a kandidátských zemích. Rychlé hodnocení rizik ECDC (2. 7. 2020) (77.36 KB)
ECDC. Rapid Risk Assessment: Resurgence of reported cases of COVID 19 in the EU/EEA, the UK and EU candidate and potential candidate countries


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (61.76 KB)
Changes in the management of some parts of the Centre for Epidemiology and Microbiology of the National Institute of Public Health

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019 (321.75 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2019

Přehled činnosti Národní referenční laboratoře pro E. coli a shigely v období 2018–2019 Přehled činnosti Národní referenční laboratoře pro E. coli a shigely v období 2018–2019 (240.52 KB)
Review of activities of the National Reference Laboratory for E. coli and Shigella 2018–2019

Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (COVID-19) v EU /EEA a Velké Británii – desátá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (COVID-19) v EU /EEA a Velké Británii – desátá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC (135.32 KB)
Rapid Risk Assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and UK – tenth update


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1113 Bakteriologická diagnostika	PT#M/5-1/2020 EHK – 1113 Bakteriologická diagnostika, PT#M/5-1/2020 (147.25 KB)

EHK – 1113 Bakteriologická diagnostika	PT#M/5-1/2020 EHK – 11127 Sérologie HBV markery, PT#M/17-1/2020 (71.42 KB)


EHK – 1128 Sérologie HAV   PT#M/18-1/2020 EHK – 1128 Sérologie HAV, PT#M/18-1/2020 (66.35 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial contributions

Přípravky pro ochrannou deratizaci a nová legislativa Přípravky pro ochrannou deratizaci a nová legislativa (117.14 KB)
Rodent control products and the new legislation


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Životní jubileum RNDr, Vratislava Němečka, CSc. Životní jubileum RNDr, Vratislava Němečka, CSc. (99.54 KB)
The jubilee of Vratislav Němeček MSc, PhD


Jubileum profesora Vladimíra Vonky Jubileum profesora Vladimíra Vonky (73.73 KB)
The jubilee of professor Vladimír Vonka


 

OZNÁMENÍ
Notifications

29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 + XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov, 18.–20.5.202 29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 + XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov, 18.–20.5.202 (213.60 KB) 

 

 

Nahoru