SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 07-08 - červenec-srpen 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 07-08 - červenec-srpen 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec a srpen 2021, porovnání se stejnými měsíci v letech 2012 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-srpen 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2012 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červenec, srpen 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za červen a červenec 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za červen a červenec 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za červen a červenec 2021

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červenci a srpnu 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (20. 9. 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (20. 9. 2021) (75.30 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2020 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2020 (276 KB)
Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, in 2020


Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020 Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020 (713 KB)
Tick-borne encephalitis in the Czech republic in 2020


Význam dezinfekce a sterilizace v době pandemie onemocnění covid-19 Význam dezinfekce a sterilizace v době pandemie onemocnění covid-19 (92.40 KB)
The importance of disifection and sterilization in times of the COVID-19 pandemic


 

ECDC, EVROPSKÁ KOMISE a SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
ECDC, European commission, and World health organization

Výzva k přihlášení do programů EPIET a EUPHEM, EU—track, kohorta 2022 Výzva k přihlášení do programů EPIET a EUPHEM, EU—track, kohorta 2022 (75.30 KB)
Call for ECDC Fellowship Programme (EPET and Euphem) EU track, cohort 2022


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1192 Sérologie HBV markery (PT#M/17-1/2021) EHK – 1192 Sérologie HBV markery (PT#M/17-1/2021) (88 KB)

EHK – 1193 Sérologie HAV (PT#M/18-1/2021) EHK – 1193 Sérologie HAV (PT#M/18-1/2021) (267 KB)

EHK – 1202 Sérologie HSV (PT#M/26-1/2021) EHK – 1202 Sérologie HSV (PT#M/26-1/2021) (127 KB)

EHK – 1203 Sérologie VZV (PT#M/27-1/2021) EHK – 1203 Sérologie VZV (PT#M/27-1/2021) (96 KB)

EHK – 1191 Sérologie spalniček (PT#M/36-1/2021) EHK – 1191 Sérologie spalniček (PT#M/36-1/2021) (97 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán úterních odpoledních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP – podzim 2021 Plán úterních odpoledních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP – podzim 2021 (169 KB) 

 

 

Nahoru