SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 07 - červenec 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 07 - červenec 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-červenec 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červenec 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za červen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za červen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za červen 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červnu 2020


 

AKTUALITY

Latest news

První výsledky molekulární epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice První výsledky molekulární epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice (377.06 KB)
The first results of molecular epidemiology analysis of SARS-CoV-2 performed in the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změna v NRL pro E. coli a shigely CEM - SZÚ Změna v NRL pro E. coli a shigely CEM - SZÚ (74.16 KB)
Change in the leadership of NRL for E. coli and shigellae Centre for Epidemiology and Microbiology of NIPH

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafyloky CEM - SZÚ v roce 2019 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafyloky CEM - SZÚ v roce 2019 (188.16 KB)
Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, NIPH in 2019

Aktualizované základní informace o onemocnění koronavirem -  COVID-19 Aktualizované základní informace o onemocnění koronavirem - COVID-19 (108.70 KB)
COVID – 19 (coronavirus disease 2019) update

Vliv vývojového stádia na chování klíšťat při laboratorních in-vitro testech repelentů Vliv vývojového stádia na chování klíšťat při laboratorních in-vitro testech repelentů (500.64 KB)
The efect of developmental stage on the behaviour of ticks during laboratory in-vitro testing of ticks repellents


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1114 Bakteriologická diagnostika PT#M/5-2/2020 EHK – 1134 Bakteriologická diagnostika PT#M/5-2/2020 (214.05 KB)

EHK – 1129 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 1129 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (64.70 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Vzpomínky na MUDr. Evu Jílkovou Vzpomínky na MUDr. Evu Jílkovou (167.91 KB)
Memories of Eva Jílková, MD

Zemřel doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. Zemřel doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (92.66 KB)
Vlastimil Obdržálek, MD, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 + XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov, 18.–20.5.2021 29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 + XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov, 18.–20.5.2021 (213.60 KB) 

 

 

Nahoru