Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 08-09 - srpen-září 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 08-09 - srpen-září 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-srpen 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, srpen 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-září 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, září 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za červenec 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za červenec 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za červenec 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červenci a sprnu 2020


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (5. října 2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (5. října 2020) (1.47 MB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

29. Pečenkovy epidemiologické dny v Plzni, 2020 29. Pečenkovy epidemiologické dny v Plzni, 2020 (1.33 MB)
29th Pecenka epidemiological days, Plzen 2020

Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (COVID- 19) - dvanáctá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (COVID- 19) - dvanáctá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC (1.32 MB)
Rapid risk assessment: Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK - twelfth update

Reinfekce SARS-CoV-2 Reinfekce SARS-CoV-2 (1.46 MB)
Reinfection with SARS-CoV-2


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1337 Sérologie Herpes simplex viru HSV EHK – 1337 Sérologie Herpes simplex viru HSV (1.36 MB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Kvůli současné epidemiologické situaci byly konzultační dny i úterní semináře SEM v Lékařském domě zrušeny nebo přesunuty na rok 2021. 

 

 

Nahoru