SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 1 - leden 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2013


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  leden 2013, porovnání s lety 2003 - 2012

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2013


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2012 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc prosinec 2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za prosinec 2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva epidemie kožního puchýřnatého onemocnění novorozenců „Pemphigus neonatorum“ na Pracoviště reprodukční medicíny, FN Brno.


 

AKTUALITY

Případy tuberkulózy v ČR v letech 2009 – 2012, vyvolané neobvyklými druhy komplexu Mycobacterium tuberculosis. Případy tuberkulózy v ČR v letech 2009 – 2012, vyvolané neobvyklými druhy komplexu Mycobacterium tuberculosis. (80,12 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2012 Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2012 (38,67 KB)

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry (85,81 KB)

Nová molekulární metoda a schéma typizace Streptococcus pneumoniae v České republice Nová molekulární metoda a schéma typizace Streptococcus pneumoniae v České republice (68,84 KB)

Invazivní komár Aedes albopictus v roce 2012 zachycen v České a Slovenské republice. Invazivní komár Aedes albopictus v roce 2012 zachycen v České a Slovenské republice. (75,96 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 774 Bakteriologická diagnostika EHK – 774 Bakteriologická diagnostika (94,10 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Článek plzeňských autorů v časopise Clinical Microbiology Rewiews o využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie k detekci antibiotické rezistence. Článek plzeňských autorů v časopise Clinical Microbiology Rewiews o využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie k detekci antibiotické rezistence. (47,10 KB)


 

OZNÁMENÍ

Seminář SLM v LD 5.3. na téma „Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření“ + Seminář SEM v LD 5.3. na téma „Vybrané přírodně ohniskové a endemické nákazy“ + Konzultační den „Problémy lymeské borreliózy a dalších infekcí přenášených klíšťaty“ + 13. ročník konference  Slezské dny preventivní mediciny 2013 + Český kongres o infekčních nemocech 2013 + 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické + Plán akcí Společnosti pro epidemilogii a mikrobiologii ČLS JEP na rok 2013 + Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na rok 2013 Seminář SLM v LD 5.3. na téma „Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření“ + Seminář SEM v LD 5.3. na téma „Vybrané přírodně ohniskové a endemické nákazy“ + Konzultační den „Problémy lymeské borreliózy a dalších infekcí přenášených klíšťaty“ + 13. ročník konference Slezské dny preventivní mediciny 2013 + Český kongres o infekčních nemocech 2013 + 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické + Plán akcí Společnosti pro epidemilogii a mikrobiologii ČLS JEP na rok 2013 + Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na rok 2013 (83,23 KB)


 

OBSAH Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie 2012, ROČNÍK 21 OBSAH Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie 2012, ROČNÍK 21 (57,02 KB) 

 

 

Nahoru