SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 1 - leden 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2016


 

 

Přehled článků: 

ÚVODNÍK
Editorial


Našim čtenářům + HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Našim čtenářům + HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (98,42 KB)
To our readers + Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  leden 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – prosinec 2015, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2015
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc prosinec 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za prosinec 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A02) u strávníků restaurace v okrese Kutná Hora


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


Zvýšený počet úmrtí na invazivní meningokokové onemocnění v lednu 2016 Zvýšený počet úmrtí na invazivní meningokokové onemocnění v lednu 2016 (57,99 KB)
Increase in deaths from invasive meningococcal disease in January 2016


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Projekt „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“ oceněn ministrem zdravotnictví Projekt „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“ oceněn ministrem zdravotnictví (72,77 KB)
The project “Mapping natural foci of zoonoses transmitted to humans in the Czech Republic and their alterations influenced by climate change” was praised by the Minister of Health


Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie (38,19 KB)
Changes in the leadership of some units of the Centre for Epidemiology and Microbiology


Virus ZIKA a připravenost České republiky Virus ZIKA a připravenost České republiky (71,91 KB)
Zika virus preparedness of the Czech Republic


Vyskytují se komáři potencionální vektoři (přenašeči) viru Zika v Evropě? Vyskytují se komáři potencionální vektoři (přenašeči) viru Zika v Evropě? (68,61 KB)
Are the mosquito species known to be potential Zika virus vectors found in Europe?


Použití přírodních a syntetických repelentů v textiliích k ochraně před klíšťaty Ixodes ricinus Použití přírodních a syntetických repelentů v textiliích k ochraně před klíšťaty Ixodes ricinus (102,70 KB)
Repellency evaluation of natural essential oils and the synthetic repellent DEET used as a fabric treatment against the tick Ixodes ricinus


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 904 Sérologie HBV markery EHK – 904 Sérologie HBV markery (56,50 KB)


EHK – 905 Sérologie HAV EHK – 905 Sérologie HAV (39,56 KB)


EHK – 909 Bakteriologická diagnostika EHK – 909 Bakteriologická diagnostika (92,82 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2015/2016 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2015/2016 (68,29 KB)
Experience with the vaccination against influenza in the season 2015/2016


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XII. konference DDD 2016 -  Přívorovy dny + IV. jednodenní konference (Konzultační den)  XII. konference DDD 2016 - Přívorovy dny + IV. jednodenní konference (Konzultační den) "Problémy lymeské borreliózy a dalších infekcí přenášených klíšťaty (47,12 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2015, ROČNÍK 24 OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2015, ROČNÍK 24 (56,29 KB) 

 

 

Nahoru