SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 1 - leden 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
viz: E ISIN a EPIDAT  Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za prosinec 2018.
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.12.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu svrabu u studentek Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18.2.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18.2.2019) (112.21 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory virus


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Seznam Národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí, SZÚ Seznam Národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí, SZÚ (99.11 KB)
List of the National Reference Laboratories and Centres in the Area of Infectious Diseases, National Institute of Public Health (NIPH)


Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii – mimo SZÚSeznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii – mimo SZÚ (38.61 KB)
National Reference Laboratories in Microbiology outside the National Institute of Public Health


Nově zavedená molekulární diagnostika Streptococcus suis v NRL pro streptokokové nákazyNově zavedená molekulární diagnostika Streptococcus suis v NRL pro streptokokové nákazy (72.65 KB)
Molecular diagnosis of Streptococcus suis newly introduced in the National Reference Laboratory for Streptococcal Infections


Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů. Odborná konference 24. 10. 2018Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů. Odborná konference 24. 10. 2018 (69.57 KB)
Post-polio syndrome. Contagious childhood polio. Experiences of polio specialists. Expert conference held on 24 October 2018


XIV. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2018XIV. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2018 (80.61 KB)
The XIVth international congress - STERIL.CZ – Brno 2018


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1040  Sérologie HBV markery EHK – 1040 Sérologie HBV markery (68.17 KB)


EHK – 1041  Sérologie HAV EHK – 1041 Sérologie HAV (59.43 KB)


EHK – 1045  Bakteriologická diagnostik EHK – 1045 Bakteriologická diagnostika (95.71 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Zemřel MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc.  (* 24.3.1922  † 3.1.209) Zemřel MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc. (* 24.3.1922 † 3.1.209) (63.29 KB)
Jaroslav Šrámek, MD, PhD passed away


Zemřela MUDr. Svatava Hausnerová  (* 3.11.1930  † 21.1.2019) Zemřela MUDr. Svatava Hausnerová (* 3.11.1930 † 21.1.2019) (63.29 KB)
Svatava Hausnerová, MD,  passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Konzultační den na téma „Lymeská borelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ + Konzultační den na téma „Molekulární-biologické metody v surveillance a šetření epidemií“ + XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Odborný seminář v LD „Alimentární nákazy“ + 5. ročník Klostridiového dne Konzultační den na téma „Lymeská borelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ + Konzultační den na téma „Molekulární-biologické metody v surveillance a šetření epidemií“ + XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Odborný seminář v LD „Alimentární nákazy“ + 5. ročník Klostridiového dne (107.88 KB)OBSAH ROČNÍKU 2018 OBSAH ROČNÍKU 2018 (56,54 KB) 

 

 

Nahoru