Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 10 - říjen 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v říjnu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  říjen 2015, porovnání s lety 2006 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – říjen 2015, porovnání s lety 2006 - 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc září 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za září 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii spalniček v okrese Most v roce 2014.


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Každý rok zemře v Evropě 25 tisíc lidí v důsledku infekce vyvolané bakterií rezistentní k antibiotikům. Tisková zpráva k evropskému antibiotickému dni  16. 11. 2015 Každý rok zemře v Evropě 25 tisíc lidí v důsledku infekce vyvolané bakterií rezistentní k antibiotikům. Tisková zpráva k evropskému antibiotickému dni 16. 11. 2015 (57,65 KB)
Twenty-five thousand deaths every year in Europe associated with infection caused by antibiotic resistant bacteria. Press release on the European Antibiotic Awareness Day - 16 November 2015

ORIDES - orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků – verze 2015 ORIDES - orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků – verze 2015 (92,99 KB)
ORIDES – presumptive identification of coagulase-negative staphylococci – version 2015

Úloha transmisní elektronové mikroskopie v objasnění epidemie gastroenteritidy z kontaminované pitné vody na Praze 6 Úloha transmisní elektronové mikroskopie v objasnění epidemie gastroenteritidy z kontaminované pitné vody na Praze 6 (136,94 KB)
The role played by transmission electron microscopy in the clarification of the etiology of a gastroenteritis outbreak due to contaminated drinking water in Prague 6


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 892 Sérologie VZV EHK – 892 Sérologie VZV (653,20 KB)

EHK – 902 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 902 Sérologie HIV, HBV a HCV (436,27 KB)


OZNÁMENÍ
Notifications

Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – jednodenní odborná konference + Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Třeboň 2015 – 24. ročník mezioborového semináře Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – jednodenní odborná konference + Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Třeboň 2015 – 24. ročník mezioborového semináře (69,35 KB) 

 

 

Nahoru