SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 10 - říjen 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v říjnu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v říjnu 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–říjen 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za září 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.9.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu shigelózy v Dubanech okr. Prostějov


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (27. 11. 2017) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (27. 11. 2017) (42,56 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Připomenutí profesora Karla Račky Připomenutí profesora Karla Rašky (55,43 KB)
Memento of Professor Karel Raška

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie  - KMINE 2017 Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017 (67,88 KB)
Congres of Clinical Microbiology, Infectious Diseases, and Epidemiology (KMINE 2017)

Informace z NRL pro streptokokové nákazy Informace z NRL pro streptokokové nákazy (46,60 KB)
Information from the NRL for Streptococcal infections

Chřipka typu C – jaký je její podíl na etiologii ARI? Chřipka typu C – jaký je její podíl na etiologii ARI? (43,34 KB)
What is the proportion of influenza type C in ARI etiology?


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 989  Sérologie Streptococcus pyogenes, neutralizační metoda EHK – 989 Sérologie Streptococcus pyogenes, neutralizační metoda (61,55 KB)


 

ECDC, EC, WHO

50. jednání poradního sboru ECDC 50. jednání poradního sboru ECDC (69,22 KB)
50th meeting of the ECDC Advisory Forum


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plánované úterní semináře v Lékařském domě Plánované úterní semináře v Lékařském domě (43,13 KB) 

 

 

Nahoru