SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 10 - říjen 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2019, porovnání se stejným měsícem v letech 2010 – 2018 (počet případů)
viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden – říjen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, říjen 2019, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za září 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 30.9.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za září 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v říjnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva ze šetření lokální epidemie spalniček v okrese Trutnov v únoru a březnu 2019


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18.11.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18.11.2019) (347.55 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu (219.30 KB)
Doors Open Day at the National Institute of Public Health

Změny v NRL pro E. coli a shigely a v NRL pro salmonely CEM SZÚ Změny v NRL pro E. coli a shigely a v NRL pro salmonely CEM SZÚ (56.66 KB)
Changes in NRL for E. coli and Shigella and in NRL for Salmonella of the Centre for Epidemiology and Microbiology NIPH

Stafylokokový syndrom toxického šoku v České republice za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ Stafylokokový syndrom toxického šoku v České republice za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ (332.35 KB)
Staphylococcal toxic shock syndrome in the Czech Republic: 36 years of monitoring by the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health

Onemocnění virem Zika v departmentu Var, Francie Onemocnění virem Zika v departmentu Var, Francie (53.52 KB)
Cases of Zika virus disease in the department of Var, France


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1082  Sérologie HSV EHK – 1082 Sérologie HSV (76.40 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + XIV. Konference DDD – Přívorovy dny – 18.–20. 5. 2020, 1. oznámení + XXIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2020 Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + XIV. Konference DDD – Přívorovy dny – 18.–20. 5. 2020, 1. oznámení + XXIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2020 (377.39 KB) 

 

 

Nahoru