SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 10 - říjen 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-říjen 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, říjen 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za září 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za září 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za září 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v září 2020


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (9. listopadu 2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (9. listopadu 2020) (70.69 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změna ve vedení Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních        infekcí a v NRL pro dezinsekci a deratizaci CEM SZÚ Změna ve vedení Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí a v NRL pro dezinsekci a deratizaci CEM SZÚ (69.45 KB)
Changes in the Department of Staphylococcal and Food-Borne Bacterial Infection and National Reference Laboratory for Vector Control of the NIPH Centre for Epidemiology and Microbiology

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2019 Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2019 (711.49 KB)
The prevalence and spread odf HIV/AIDS in the Czech Republic

Zvýšený přenos onemocnění covid-19 v zemích EU/EEA a Velké Británii – třináctá aktualizace RRA Zvýšený přenos onemocnění covid-19 v zemích EU/EEA a Velké Británii – třináctá aktualizace RRA (93.50 KB)
ECDC rapid risk assessment: Increased transmission of COVID-19 in EU/EEA and OK – 13th update

Pertuse a parapertuse v roce 2019 – epidemiologická situace Pertuse a parapertuse v roce 2019 – epidemiologická situace (321.87 KB)
Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2019 – epidemiological situation


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1135  Sérologie Helicobacter pylori  (PT#M/24/2020) EHK – 1135 Sérologie Helicobacter pylori (PT#M/24/2020) (160.34 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Kvůli současné epidemiologické situaci byly konzultační dny i úterní semináře SEM v Lékařském domě zrušeny nebo přesunuty na rok 2021. 

 

 

 

 

 

Nahoru