SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu a prosinci 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  listopad a prosinec 2016, porovnání s lety 2007 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – prosinec 2016, porovnání s lety 2007 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu a prosinci 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za říjen a listopad 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 30.11. 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, údaje ke dni 30.11. 2016

Absolutní počty za listopad 2016

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v jednotlivých měsících roku 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu enterovirových menigitid (dg.A87.0) na Náchodsku.


 

AKTUALITY
Latest news


Epidemiologická aktualita: Epidemie virem Zika a možné komplikace související s infekcí virem Zika Epidemiologická aktualita: Epidemie virem Zika a možné komplikace související s infekcí virem Zika (40,11 KB)
Epidemiological update: Zika virus epidemic and possible complications from Zika virus infection


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Projekt „Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice“ byl oceněn ministrem zdravotnictví Projekt „Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice“ byl oceněn ministrem zdravotnictví (39,90 KB)
The project “Analysis of mobile genetic elements carrying metallo-beta-lactamase genes in the Czech Republic” was praised by the Minister of Health


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (50,06 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


Testování „eazyplex® CSF direct“, rychlého molekulárně biologického testu k přímé detekci infekčních agens v mozkomíšním moku Testování „eazyplex® CSF direct“, rychlého molekulárně biologického testu k přímé detekci infekčních agens v mozkomíšním moku (60,08 KB)
Testing the Eazyplex® CSF direct system, rapid molecular biological test for direct detection of pathogens in the cerebrospinal fluid


Epidemie žluté zimnice v Brazílii Epidemie žluté zimnice v Brazílii (40,07 KB)
Outbreak of yellow fever in Brazil


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions


Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2016/2017 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2016/2017 (68,62 KB)
Experience with the vaccination against influenza in the season 2016/2017

E-learning a vzdělávání online doporučené ze strany ECDC E-learning a vzdělávání online doporučené ze strany ECDC (47,94 KB)
E-learning and online education recommended by ECDC


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 941  Bakteriologická diagnostika EHK – 941 Bakteriologická diagnostika (93,59 KB)

EHK – 947  Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) EHK – 947 Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) (47,63 KB)


 

RŮZNÉ
Varia

Profesor RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. Profesor RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. (38,60 KB)OZNÁMENÍ
Notifications


Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty (62,97 KB) 

 

 

Nahoru