SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu a prosinci 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v listopadu a prosinci 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad, prosinec 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–prosinec 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za říjen a listopad 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za říjen a listopad 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 30.11.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v prosinci 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelóz ze soukromé oslavy narozenin v okrese Jičín


 

AKTUALITY
Latest news


Změny v očkování Změny v očkování (55,34 KB)
Changes in vaccination practices


Clostridium (Clostridioides) difficile Clostridium (Clostridioides) difficile (40,12 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (22. 1. 2018) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (22. 1. 2018) (75,58 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses

Difterie opět aktuální Difterie opět aktuální (48,50 KB)
Reemergence of diphtheria

Korynebakteria v krevním řečišti člověka Korynebakteria v krevním řečišti člověka (301,49 KB)
Corynebacteria in the bloodstream of humans

Světový den uvědomění si významu živočišných škůdců Světový den uvědomění si významu živočišných škůdců (45,70 KB)
World Pests Awareness Day

Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2017 Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2017 (43,39 KB)
Competition of young researchers “For the Prize of the National Institute of Public Health” 2017


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 986  Bakteriologická diagnostika EHK – 986 Bakteriologická diagnostika (95,40 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Blahopřání k významnému životnímu výročí RNDr. Evy Aldové, CSc. Blahopřání k významnému životnímu výročí RNDr. Evy Aldové, CSc. (60,37 KB)
Congratulations to Eva Aldová, MSc, PhD on her 95th birthday


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Odborný seminář SIL a SEM ČLS  v Lékařském domě „Chřipka a další virové respirační infekce“ + Konference DDD 2018 „Přívorovy dny“, Pardubice + jednodenní konference „Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ Odborný seminář SIL a SEM ČLS v Lékařském domě „Chřipka a další virové respirační infekce“ + Konference DDD 2018 „Přívorovy dny“, Pardubice + jednodenní konference „Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ (118,54 KB) 

 

 

Nahoru