SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 12 - prosinec 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 12 - prosinec 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-prosinec 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, prosinec 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za listopad 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za listopad 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za listopad 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v prosinci 2020


 

AKTUALITY
Latest news

Mimořádná zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění – britská mutace (15. ledna 2021) Mimořádná zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění – britská mutace (15. ledna 2021) (81.97 KB)
Extraordinary report of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses – the UK mutation


Britská mutace SARS-Co-2 v České republice Britská mutace SARS-Co-2 v České republice (492.87 KB)
UK SARS-CoV-2 mutation in the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020) Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020) (240.20 KB)
Press conference on the World AIDS Day (2020)

Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2020 Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2020 (149.44 KB)
Press release of the National Institute of Public Health on World AIDS Day 2020


Vývoj a možnosti detekce infekce koronavirem SARS-CoV-2 Vývoj a možnosti detekce infekce koronavirem SARS-CoV-2 (247.51 KB)
Depelopment of and options for the diagnosis of  SARS-CoV-2 infections

mRNA vakcina proti covid-19 mRNA vakcina proti covid-19 (181.13 KB)
mRNA vaccine against covid-19


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1143  Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-3/2020) EHK – 1143 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-3/2020) (215.09 KB)

EHK – 1152  Sérologie HBV markery  (PT#M/17-2/2020) EHK – 1152 Sérologie HBV markery (PT#M/17-2/2020) (85.65 KB)

EHK – 1153  Sérologie HAV (PT#M/18-2/2020) EHK – 1153 Sérologie HAV (PT#M/18-2/2020) (87.55 KB)

EHK – 1154  Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK – 1154 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz (87.55 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Zemřel MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. (* 27.5.1925  ⴕ 18.10.2020) Zemřel MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. (* 27.5.1925 ⴕ 18.10.2020) (123.42 KB)
Vladimír Zikmund, MD, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Kvůli současné epidemiologické situaci byly konzultační dny i úterní semináře SEM v Lékařském domě zrušenynebo přesunuty na pozdější dobu. 

 

 

Nahoru