SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 2 - únor 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2013


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v únoru 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  únor 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – únor 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2013


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2013 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc leden 2013

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci, o zvýšeném výskytu tuberkulózy plic ve Věznici Vinařice, okres Kladno.


 

AKTUALITY

John Snow (1813-1858) lékař, zakladatel moderní epidemiologie. John Snow (1813-1858) lékař, zakladatel moderní epidemiologie. (149,20 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. (53,38 KB)

Pertuse v ČR v roce 2012 - rozbor epidemiologické situace. Pertuse v ČR v roce 2012 - rozbor epidemiologické situace. (425,10 KB)

Anaplasma phagocytophilum jako původce humánní granulocytární ehrlichiózy (HGA). Anaplasma phagocytophilum jako původce humánní granulocytární ehrlichiózy (HGA). (77,05 KB)

Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů  v ČR v roce 2012. Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2012. (59,54 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 771 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář. EHK – 771 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář. (54,01 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2012/2013. Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2012/2013. (68,39 KB)


 

OZNÁMENÍ

Seminář SEM v LD 2.4. na téma „Molekulární diagnostika v parazitologii “ + Mezikrajský seminář v Doksech ve dnech 4. - 6.6.2013 + Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na rok 2013 + XII. Červenkove dni preventivnej mediciny, Tále, 22.-24.4.2013 + Senminář „Aktuální problémy lékařské parazitologie“, Velké Karlovice, 24.-26.4.2013 + 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické  Seminář SEM v LD 2.4. na téma „Molekulární diagnostika v parazitologii “ + Mezikrajský seminář v Doksech ve dnech 4. - 6.6.2013 + Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na rok 2013 + XII. Červenkove dni preventivnej mediciny, Tále, 22.-24.4.2013 + Senminář „Aktuální problémy lékařské parazitologie“, Velké Karlovice, 24.-26.4.2013 + 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické (101,65 KB) 

 

 

Nahoru