SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 2 - únor 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v únoru 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  únor 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – únor 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc leden 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva z epidemie kampylobakteriózy v Mateřské škole ve Zlíně


 

AKTUALITY
Latest news

Problematika HIV/AIDS stále aktuální! Problematika HIV/AIDS stále aktuální! (39,90 KB)    

Epidemie spalniček v Ústeckém kraji – stručná informace Epidemie spalniček v Ústeckém kraji – stručná informace (41,76 KB)
A measles outbreal in the Ústí Region – summary information

Robert Koch a 132. výročí oznámení objevu původce tuberkulózy Robert Koch a 132. výročí oznámení objevu původce tuberkulózy (54,66 KB)
Robert Koch and the 132nd anniversary of the announcement of the discovery of the tubercle bacillus


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Informace Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz CEM SZÚ Informace Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz CEM SZÚ (45,48 KB)
Information of the Department of Air-Borne Bacterial Infections, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (110,32 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2013 Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2013 (60,84 KB)
Surveillance of polioviruses and other enteroviruses in sewage in the Czech Republic in 2013

Kultivační záchyt Bordetella pertussis u žáků osmé třídy  Základní školy U Roháčových kasáren, Praha 10 Kultivační záchyt Bordetella pertussis u žáků osmé třídy Základní školy U Roháčových kasáren, Praha 10 (58,23 KB)
Culture detection of Bordetella pertussis in elementary school pupils aged 14 in Prague

Spalničky: odběr, skladování a transport klinického materiálu, laboratorní diagnostika Spalničky: odběr, skladování a transport klinického materiálu, laboratorní diagnostika (56,33 KB)
Measles collection,storage, and transport of clinical specimens, laboratory diagnosis


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK–816 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz - konečné vyhodnocení a  komentář EHK–816 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz - konečné vyhodnocení a komentář (50,95 KB)

EHK–819 Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení EHK–819 Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení (95,70 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2013/2014 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2013/2014 (67,78 KB)
Experience with the vaccination against influenza in the season 2013/2014


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Zemřela doc. MUDr. Helena Hupková, Ph.D. Zemřela doc. MUDr. Helena Hupková, Ph.D. (36,06 KB)
Associate professor Helena Hupková, MD, PhD  died


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno, 5. – 6. 6. 2014 Pečenkovy dny - Luhačovice 2014;  16.–18. 9. 2014 Odborný seminář v Lékařském domě : „Legionelózy“; 1.4.2014, 13:30 XI. konference DDD 2014 „Přívorovy dny“    ; Poděbrady 19. – 21. 5. 2014 Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno, 5. – 6. 6. 2014
Pečenkovy dny - Luhačovice 2014; 16.–18. 9. 2014
Odborný seminář v Lékařském domě : „Legionelózy“; 1.4.2014, 13:30
XI. konference DDD 2014 „Přívorovy dny“; Poděbrady 19. – 21. 5. 2014
(98,41 KB) 

 

 

Nahoru