SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 2 - únor 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v únoru 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  únor 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – únor 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc leden 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii akutní gastroenteritidy v obcích Nový Bor a Okrouhlá


 

AKTUALITY
Latest news


První případy infekce virem Zika byly prokázány v České republice První případy infekce virem Zika byly prokázány v České republice (58,42 KB)
First cases of Zika virus infection diagnosed in the Czech Republic


Úmrtí na záškrt v Belgii Úmrtí na záškrt v Belgii (33,01 KB)
A fatal case of diphteria in Belgium


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


Případy stafylokokového syndromu toxického šoku v ČR 2012–2015 Případy stafylokokového syndromu toxického šoku v ČR 2012–2015 (156,04 KB)
Cases of staphylococcal toxic shock syndrome in the Czech Republic in 2012–2015


Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2015 - epidemiologická situace Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2015 - epidemiologická situace (561,08 KB)
Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2015 - epidemiological situation


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 867 ASO protilátka – latexaglutinační matody + EHK – 899 ASO protilátka – neutralizační metoda EHK – 867 ASO protilátka – latexaglutinační matody + EHK – 899 ASO protilátka – neutralizační metoda (50,86 KB)


EHK – 906 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení EHK – 906 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení (50,43 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Kulaté narozeniny doc. Bohumíra Kříže Kulaté narozeniny doc. Bohumíra Kříže (43,93 KB)
Anniversary of Assoc. Prof. Bohumír Kříž


PhMr. Jaroslav Švec  * 1922  † 2015 PhMr. Jaroslav Švec * 1922 † 2015 (34,64 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XII. konference DDD 2016 -  Přívorovy dny + 27. kongres ČSSM 2016. Základní i aplikovaná mikrobiologie XII. konference DDD 2016 - Přívorovy dny + 27. kongres ČSSM 2016. Základní i aplikovaná mikrobiologie (218,32 KB) 

 

 

Nahoru