SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 2 - únor 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za leden 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2018, porovnání se stejným obdobím v letech 2009 – 2017 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2018, porovnání se stejným obdobím v letech 2009 – 2017 (nemocnost na 100 000 obyvatel)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v roce 2018 (počty případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v roce 2018 (nemocnost na 100 000 obyvatel)
Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR, údaje za leden 2018
  viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za leden 2018
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, údaje za leden 2018
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních onemocnění ve formátu odborného článku, odrážející zamýšlenou novou osnovu
Závěrečná zpráva o epidemii gastrointestinálních onemocnění HNAČOV 2018


 

AKTUALITY
Latest news


Návštěva ministra zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu Návštěva ministra zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu (183.24 KB)
The Minister of Health visited the National Institute of Public Health

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (25.3.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (25.3.2019) (264.80 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Antibiotický program nemocnice (APN) Antibiotický program nemocnice (APN) (235.98 KB)
Hospital antibiotic stewardship program (ASP)

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 (302.44 KB)
Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci in 2018

Virus západonilské horečky (linie 2) zjištěn v komárech  Culex modestus  na Třeboňsku Virus západonilské horečky (linie 2) zjištěn v komárech Culex modestus na Třeboňsku (357.12 KB)
West Nile virus (lineage 2) detected in mosquitoes Culex modestus in the Třeboň area (South Bohemia)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1027  Sérologie Herpes simplex viru (HSV) EHK – 1027 Sérologie Herpes simplex viru (HSV) (336.05 KB)

EHK – 1028  Sérologie Varicella-zoster viru (VZV) EHK – 1028 Sérologie Varicella-zoster viru (VZV) (388.99 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Odborný seminář na téma : „Infekce spojené se zdravotní péčí“+ 5. ročník Klostridiového dne + XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + XV. Hradecké vakcinologické dny Odborný seminář na téma : „Infekce spojené se zdravotní péčí“+ 5. ročník Klostridiového dne + XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + XV. Hradecké vakcinologické dny (400.40 KB) 

 

 

Nahoru