SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 3 - březen 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3 - březen 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v březnu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  březen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – březen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za únor 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc únor 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelové enteritidy v restauraci v Praze 5


 

AKTUALITY
Latest news

Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpoadních vodách v ČR v roce 2014 Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpoadních vodách v ČR v roce 2014 (58,65 KB)
Surveillance of polioviruses and other enteroviruses in sewage in the Czech Republic in 2014


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2014 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2014 (556,23 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2014


Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2014 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2014 (799,27 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2014


Výběr vhodného klinického materiálu a postup izolace DNA pro účely detekce a typizace Neisseria meningitidis, Streptoccocus pneumoniae, Haemophilus influenzae molekulárními metodami v případě podezření na invazivní bakteriální onemocnění Výběr vhodného klinického materiálu a postup izolace DNA pro účely detekce a typizace Neisseria meningitidis, Streptoccocus pneumoniae, Haemophilus influenzae molekulárními metodami v případě podezření na invazivní bakteriální onemocnění (191,68 KB) 
Selecting appropriate clinical specimens and DNA isolation procedure for the purposes of the detection and typing of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae by molecular methods in suspected invasive bacterial infections


Zpráva z jednání mezirezortní pracovní skupiny pro zoonózy, konané v říjnu 2014 Zpráva z jednání mezirezortní pracovní skupiny pro zoonózy, konané v říjnu 2014 (54,90 KB) 

Report from the meeting of the Intersectoral Working Group for Zoonoses held in October 2014


EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for disease prevention and control (ECDC), European commission (EC), and World health organization (WHO)

33. schůzka správní rady Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), volba ředitele ECDC 33. schůzka správní rady Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), volba ředitele ECDC (62,01 KB)
33rd meeting of the ECDC Management Board, Election of the ECDC Director


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Aktuální problémy lékařské parazitologie  - odborná konference + Infekce spojené se zdravotní péčí – seminář	+ Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Diagnostika virových hepatitid – seminář	+ XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Vyšetřování specifické buněčné imunity proti infekčním agens - seminář + Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí – konzultační den + Eurobiofilms 2015 Aktuální problémy lékařské parazitologie - odborná konference + Infekce spojené se zdravotní péčí – seminář + Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Diagnostika virových hepatitid – seminář + XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + Vyšetřování specifické buněčné imunity proti infekčním agens - seminář + Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí – konzultační den + Eurobiofilms 2015 (160,31 KB) 

 

 

Nahoru