SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 3 - březen 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3 - březen 2016


 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v březnu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  březen 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – březen 2015, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za únor 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc únor 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Výskyt příušnic v okrese Třebíč


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění NRL-Ch (18.4. 2016) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění NRL-Ch (18.4. 2016) (44,92 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2015 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2015 (388,57 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2015


Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2015 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2015 (452,66 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2015


Vliv migrace na výskyt tuberkulózy v Evropské unii Vliv migrace na výskyt tuberkulózy v Evropské unii + Komentář k článku  „Vliv migrace na výskyt tuberkulózy v Evropské unii“ (60,85 KB)
The effect of migration on tuberculosis in the European Union + A commentary on the article “The effect of migration on tuberculosis in the European


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 908 Průkaz DNA herpetických virů EHK – 908 Průkaz DNA herpetických virů (77,09 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 (236,33 KB) 

 

 

Nahoru