SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 4 - duben 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2013


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v dubnu 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  duben 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – duben 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2013


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2013 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2013

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu chřipky u klientů Domova Mladá, Milovice.


 

AKTUALITY

Aktuální informace k výskytu chřipky A/H7N9 a k výskytu nového koronaviru v Saudské Arábii a ve Francii Aktuální informace k výskytu chřipky A/H7N9 a k výskytu nového koronaviru v Saudské Arábii a ve Francii (75,50 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice (210,55 KB)

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2012 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2012 (368,44 KB)

Nebezpečí výskytu kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k antibiotikům v ČR Nebezpečí výskytu kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k antibiotikům v ČR (137,02 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 784 Sérologie HIV, HBV a HCV. EHK – 784 Sérologie HIV, HBV a HCV. (57,05 KB)


 

OZNÁMENÍ

Seminář SEM v Lékařském domě 4.6. „Zoonózy“ + Plánované úterní semináře v Lék. domě na druhou polovinu roku 2013 + Český kongres o infekčních nemocech  2013 + Změna termínu konání 26. kongresu Československé společnosti mikrobiologické, Brno 2013 Seminář SEM v Lékařském domě 4.6. „Zoonózy“ + Plánované úterní semináře v Lék. domě na druhou polovinu roku 2013 + Český kongres o infekčních nemocech 2013 + Změna termínu konání 26. kongresu Československé společnosti mikrobiologické, Brno 2013 (85,01 KB) 

 

 

Nahoru