SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 4 - duben 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v dubnu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  duben 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – duben 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o hromadném výskytu „pneumokoků“  na plicním oddělení jedné z brněnských nemocnic


 

AKTUALITY
Latest news

Aviární kmeny chřipky jako vyvolavatelé těžkých respiračních infekcí u člověka Aviární kmeny chřipky jako vyvolavatelé těžkých respiračních infekcí u člověka (88,63 KB)
Avian influenza strains as the cause of severe respiratory infections in humans


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Seznam NRL v lékařské mikrobiologii v CEM-SZÚ Seznam NRL v lékařské mikrobiologii v CEM-SZÚ (33,60 KB)
National reference laboratories in microbiology based at the National Institute of Public Health

Seznam NRL v lékařské mikrobiologie mimo SZÚ Seznam NRL v lékařské mikrobiologie mimo SZÚ (28,15 KB)
National reference laboratories in microbiology outside the National Institute of Public Health

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae  v České republice v období 2009-2014 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2014 (315,25 KB)
Invasive Haemophilus influenzae disease in the Czech Republic in 2009-2014

Aktuální změny v rodu Staphylococcus Aktuální změny v rodu Staphylococcus (166,11 KB)
Recent changes to the taxonomy of the genus Staphylococcus


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 870 Sérologie EBV EHK - 870 Sérologie EBV (64,45 KB)

EHK - 874 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK - 874 Sérologie HIV, HBV a HCV (43,10 KB)


EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for disease prevention and control (ECDC), European commission (EC), and World health organization (WHO)

42. jednání poradního sboru ECDC 42. jednání poradního sboru ECDC (73,45 KB)
Forty-second meeting of the ECDC Advisory Forum

První Ministerská konference o tuberkulóze a její multi-lékové rezistenci v rámci Východního partnerství	 
První Ministerská konference o tuberkulóze a její multi-lékové rezistenci v rámci Východního partnerství (48,93 KB)
Eastern Partnership Ministerial Conference on Tuberculosis and Its Multi-Drug Resistance


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Významné životní výročí MUDr. Vladimíra Zikmunda, CSc. Významné životní výročí MUDr. Vladimíra Zikmunda, CSc. (52,58 KB)
A significant anniversary of Vladimír Zikmund, MD, PhD

Ohrožení  zdravotníků v tropických zemích  Ohrožení zdravotníků v tropických zemích (154,78 KB)
Risk to health care providers in tropical countries

MUDr. Gustav Walter  21.6.1941, Hořovice  † 29.4. 2015, Praha MUDr. Gustav Walter * 21.6.1941, Hořovice † 29.4. 2015, Praha (46,16 KB)
Gustav Walter, MD (21 June 1941 – 29 April 2015) passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí – konzultační den + Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění – konzultační den + Eurobiofilms 2015 – mezinárodní kongres Brno Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí – konzultační den + Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění – konzultační den + Eurobiofilms 2015 – mezinárodní kongres Brno (72,77 KB) 

 

 

Nahoru