SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 4 - duben 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v dubnu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  duben 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – duben 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2016

Absolutní počty za březen 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních průjmových onemocnění v závodní jídelně výrobního podniku v okrese Ústí nad Labem


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (2.5.2016) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (2.5.2016) (50,08 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile a možnosti její implementace v České republice Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile a možnosti její implementace v České republice (80,92 KB)
European surveillance of Clostridium difficile infections and the possibility of implementing it in the Czech Republic


Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2015 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2015 (369,14 KB)
Invasive Haemophilus influenzae disease in the Czech Republic in 2009-2015


Průkaz DNA patogenních leptospir metodou PCR v NRL pro leptospiry Průkaz DNA patogenních leptospir metodou PCR v NRL pro leptospiry (72,10 KB)
PCR detection of DNA of pathogenic Leptospirae in the National Reference Laboratory for Leptospira


Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2015 Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2015 (62,64 KB)
Surveillance of polioviruses and other enteroviruses in sewage in the Czech Republic in 2015


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 914  Bakteriologická diagnostika EHK – 914 Bakteriologická diagnostika (106,38 KB)


EHK – 919  Sérologie HBV, HCV a HIV EHK – 919 Sérologie HBV, HCV a HIV (41,53 KB)


 

RECENZE
Review


Recenze na páté vydání učebnice „Mimsova lékařská mikrobiologie“ v českém překladu Recenze na páté vydání učebnice „Mimsova lékařská mikrobiologie“ v českém překladu (46,03 KB)
Review of the fifth edition of the textbook Mims' Medical Microbiology in Czech translation


 

OZNÁMENÍ
Notifications


Seminář v Lékařském domě na téma „Infekce u sociálně slabších vrstev obyvatel a imigrantů“, 7.6.2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 Seminář v Lékařském domě na téma „Infekce u sociálně slabších vrstev obyvatel a imigrantů“, 7.6.2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 (274,23 KB) 

 

 

Nahoru