SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 4 - duben 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v dubnu 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–duben 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2016, porovnání se stejným měsícem v letech 2007-2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za březen 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31. 3. 2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (A 02) v Domově pro seniory v okrese Bruntál


 

AKTUALITY
Latest news


Riziko pro občany EU/EEA spojené s výskytem cholery na Africkém rohu (Somálský poloostrov) a v Adenském zálivu – importovaný případ cholery do ČR Riziko pro občany EU/EEA spojené s výskytem cholery na Africkém rohu (Somálský poloostrov) a v Adenském zálivu – importovaný případ cholery do ČR (150,89 KB)
Risk for EU/EEA citizens associated with the increase of cholera cases in the Horn of Africa (Somali peninsula) and the Gulf of Aden - an imported case of cholera reported in the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Chřipková sezóna 2016/2017
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta - kazuistika Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta - kazuistika (69,05 KB)
Staphylococcus condimenti as the cause of sepsis in a debilitated patient - a case report


Kojenecký botulismus - med jako rizikový faktor Kojenecký botulismus - med jako rizikový faktor (137,77 KB)
Infant botulism – honey as a risk factor


Epidemie onemocnění virem Zika – ECDC Rapid Risk Assessment, 10. aktualizace, 4. dubna 2017 Epidemie onemocnění virem Zika – ECDC Rapid Risk Assessment, 10. aktualizace, 4. dubna 2017 (62,17 KB)
ECDC Rapid Risk Assessment – Zika virus disease epidemic, Tenth update, 4 April 2017


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 959 Bakteriologická diagnostika EHK – 959 Bakteriologická diagnostika (98,42 KB)


 

ECDC, EC, WHO

Informace o průběhu 39. schůzky správní rady ECDC – volba ředitele Informace o průběhu 39. schůzky správní rady ECDC – volba ředitele (44,26 KB)
Information on the 39th meeting of the ECDC Management Board – election of the Director


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

K významnému životnímu výročí MUDr. Mariny Maixnerové, CSc. K významnému životnímu výročí MUDr. Mariny Maixnerové, CSc. (47,57 KB)
Towards a significant anniversary of Marina Maixnerová, MD, PhD


 

OZNÁMENÍ
Notifications

European Culture Collections´ Organisation XXXVI Annual Meeting, Brno 2017 + VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + 14th Congress of the EMGM, European Meningococcal and Haemophilus Disease Society + Soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2016 + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2017 European Culture Collections´ Organisation XXXVI Annual Meeting, Brno 2017 + VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + 14th Congress of the EMGM, European Meningococcal and Haemophilus Disease Society + Soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2016 + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2017 (34,06 KB) 

 

 

Nahoru