SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 5 - květen 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v květnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  květen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – květen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc duben 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za duben  2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva z epidemie akutních GIT obtíží u strávníků Krčmy ve Zlíně


 

AKTUALITY
Latest news

Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV a chřipky A/H7N9 Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV a chřipky A/H7N9 (52,03 KB)
Update on Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and A/H7N9 influenza


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2013 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2013 (287,63 KB)
Invasive Haemophillus influenzae disease in the Czech Republic in 2009 - 2013

práva o činnosti NRL pro pertusi a difterii za rok 2013 Zpráva o činnosti NRL pro pertusi a difterii za rok 2013 (60,63 KB)
2013 report of the National Refence Laboratoty for Pertussis and Diphteria

Setkání zástupců národních imunizačních programů Evropského regionu WHO Setkání zástupců národních imunizačních programů Evropského regionu WHO (63,61 KB)
WHO European Regional Meeting of National Immunization Programme Managers


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK-829 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK-829 Sérologie HIV, HBV a HCV (50,53 KB)

EHK-832 a 833 Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK-832 a 833 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (58,76 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Vakcinační kmen Mycobacterium bovis BCG a očkování proti tuberkulóze Vakcinační kmen Mycobacterium bovis BCG a očkování proti tuberkulóze (72,12 KB)
Mycobacterium bovis BCG vaccine strain and vaccination against tuberculosis


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Třeboň 2015, Mezioborový seminář 12. – 14. 1. 2015 26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014 17th Annual Meeting of ESCV, Prague 2014  Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové, 2.- 4. 10. 2014  Třeboň 2015, Mezioborový seminář 12. – 14. 1. 2015
26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014
17th Annual Meeting of ESCV, Prague 2014
Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové, 2.- 4. 10. 2014
(501,86 KB) 

 

 

Nahoru