SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 5 - květen 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v květnu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  květen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – květen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc duben 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za duben 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii virové hepatitidy v Chomutově.


 

AKTUALITY
Latest news

Aktuality k MERS – CoV (15.6.2015) Aktuality k MERS – CoV (15.6.2015) (204,69 KB)
Update on MERS CoV (15 June 2015)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v ČR v roce 2014 – rozbor epidemiologické situace Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v ČR v roce 2014 – rozbor epidemiologické situace (403,50 KB
Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2014 - epidemiological situation analysis

MERS – CoV : první případ podezření na onemocnění v ČR MERS – CoV: první případ podezření na onemocnění v ČR (48,29 KB
MERS CoV: First suspected case in Czech Republic

Mezikrajský seminář epidemiologů Mezikrajský seminář epidemiologů (58,28 KB)
2015 Interregional Seminar of Epidemiologists

Setkání hlavních hygieniků Visegradské skupiny Setkání hlavních hygieniků Visegradské skupiny (52,64 KB
Meeting of the Chief Public Health Officers of the Visegrad Group


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 869 Bakteriologická diagnostika EHK - 869 Bakteriologická diagnostika (342,84 KB)

EHK - 877 a 878 Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK - 877 a 878 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (57,43 KB)


EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for disease prevention and control (ECDC), European commission (EC), and World health organization (WHO)

13. jednání National Microbiology Focal Points 13. jednání National Microbiology Focal Points (62,77 KB)
13th Meeting of National Microbiology Focal Points

Konzultace členských států o strategii ECDC v Public Health Training pro rok 2015 Konzultace členských států o strategii ECDC v Public Health Training pro rok 2015 (54,87 KB)
MS Consultation on the ECDC Strategy for Public Health Training 2015


 

RŮZNÉ
Varia

Recenze na publikaci „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“, autor Josef Scharfen, ml. Recenze na publikaci „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“, autor Josef Scharfen, ml. (37,04 KB) )
Book review: Josef Scharfen Jr „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“ (Differential diagnosis in clinical microbiology)

Informace o dvou knihách o biostatistice pro lékaře, autor Bohumír Procházka Informace o dvou knihách o biostatistice pro lékaře, autor Bohumír Procházka (59,46 KB)
Information on two manuals on biostatistics for physicians of Bohumír Procházka


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Jednodenní konference „Problematika respiračních, střevních a  exantematickcýh virových nákaz + Jednodenní konference „Postpoliomyelitický syndrom“ + Přenosná dětská obrna“ + Jednodenní konference „Problematika pertuse“ – program Jednodenní konference „Problematika respiračních, střevních a exantematickcýh virových nákaz + Jednodenní konference „Postpoliomyelitický syndrom“ + Přenosná dětská obrna“ + Jednodenní konference „Problematika pertuse“ – program (44,75 KB) 

 

 

Nahoru