SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 5 - květen 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v květnu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v květnu 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–květen 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za duben 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 30. 4. 2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (A 02) v mateřské škole, okres Praha - západ


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (9. 5. 2017)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009 – 2016 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009 – 2016 (411,50 KB)
Invasive disease caused by Haemophilus influenzae in the Czech Republic in 2009 - 2016


Spalničky: odběr, skladování a transport klinického materiálu, laboratorní diagnostika historie očkování Spalničky: odběr, skladování a transport klinického materiálu, laboratorní diagnostika historie očkování (177,87 KB)
Measles: collection, storage, and transport of clinical specimens, laboratory diagnosis, and history of vaccination


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 960 Sérologie viru Epstaina – Barrové EHK – 960 Sérologie viru Epstaina – Barrové (165,17 KB)


EHK – 964  Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) EHK – 964 Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) (179,69 KB)


 

ECDC, EC, WHO

Novinky v diagnostice a typizaci izolátů Clostridium difficile Novinky v diagnostice a typizaci izolátů Clostridium difficile (177,74 KB)
Advances in the diagnosis and typing of Clostridium difficile isolates


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Mezinárodní kongres – STERIL.CZ – Brno 2017, XIII. výroční konference České společnosti pro sterilizaci + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exatematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Mezinárodní kongres – STERIL.CZ – Brno 2017, XIII. výroční konference České společnosti pro sterilizaci + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exatematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí (2,35 MB) 

 

 

Nahoru