SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 6 + 7 - červen - červenec 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6 + 7 - červen - červenec 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červnu a červenci 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  červen, červenec 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – čevenec 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a v červenci 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen a červen 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc květen a červen 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za květen a červen 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii alimentární intoxikace na střední škole na Uherskohradišťsku.


 

AKTUALITY
Latest news

Aktuality k MERS – CoV (21.7.2015) Aktuality k MERS – CoV (21.7.2015) (129,28 KB)
Update on MERS CoV (15 June 2015)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Epidemický návratný tyfus v Evropě Epidemický návratný tyfus v Evropě (54,62 KB)
Louse-borne relapsing fever in Europe

Zvýšený výskyt invazivního meningokokového onemocnění způsobeného séroskupinou W Zvýšený výskyt invazivního meningokokového onemocnění způsobeného séroskupinou W (57,32 KB)
Increase in invasive meningococcal disease due to serogroup W


Mezikrajský seminář epidemiologů Mezikrajský seminář epidemiologů (57,29 KB)
2015 Interregional Seminar of Epidemiologists

Záhadný patogen jménem FL1953 neboli „Protomyxzoa rheumatica“ Záhadný patogen jménem FL1953 neboli „Protomyxzoa rheumatica“ (191,32 KB)
A mysterious pathogen called FL 1953  or „Protomyxzoa rheumatica“


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 881 Sérologie HBV markery EHK – 881 Sérologie HBV markery (53,10 KB)


EHK – 882 Sérologie HAV EHK – 882 Sérologie HAV (40,84 KB)OZNÁMENÍ

Notifications

Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – jednodenní konference + Postpoliomyelitický syndrom.  Přenosná dětská obrna“ – jednodenní konference + KMINE 2015: Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – jednodenní konference + Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna“ – jednodenní konference + KMINE 2015: Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (347,63 KB) 

 

 

Nahoru