Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 6 + 7 - červen + červenec 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6 + 7 - červen + červenec 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červnu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v červnu a červenci 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červen, červenec 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–červenec 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen, červen 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za květen, červen 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31. 5 a 30.6.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a červenci 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v mateřské škole, Stráž nad Nisou


Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy po konzumaci domácích zabíjačkových produktů


 

AKTUALITY
Latest news


ýskyt botulismu po konzumaci ryb v Německu a Španělsku v roce 2016 a 2017 Výskyt botulismu po konzumaci ryb v Německu a Španělsku v roce 2016 a 2017 (150,99 KB)
Foodborne botulism associated with fish product consumption in Germany and Spain in 2016 and 2017


Epidemický výskyt botulismu po konzumaci ryb na Ukrajině, 2017 Epidemický výskyt botulismu po konzumaci ryb na Ukrajině, 2017 (177,22 KB)
Epidemic outbreak of botulism associated with fish product consumption in Ukraine in 2017


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – červen 2017 Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – červen 2017 (975,94 KB)
Accreditation of laboratories of the Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health – June 2017


Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2016 Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2016 (1,84 MB)
The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2016

Mezikrajský seminář epidemiologů - Pardubice 2017. Zpráva z pracovní cesty Mezikrajský seminář epidemiologů - Pardubice 2017. Zpráva z pracovní cesty (172,49 KB)
Interregional seminar of epidemiologists – Pardubice 2017. Trip report

Současná epidemie žloutenky typu A v zemích EU/EEA převážně postihuje muže mající sex s muži – souhrn rychlého hodnocení rizika Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) Současná epidemie žloutenky typu A v zemích EU/EEA převážně postihuje muže mající sex s muži – souhrn rychlého hodnocení rizika Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) (211,16 KB)
Ongoing outbreaks of hepatitis A in the EU/EEA countries mostly affecting men having sex with men – update of the ECDC Rapid Risk Assessment


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 967 a 968  Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK – 967 a 968 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (165,73 KB)

EHK – 971  Sérologie  HBV markery EHK – 971 Sérologie HBV markery (181,53 KB)

EHK – 972  Sérologie  HAV EHK – 972 Sérologie HAV (176,26 KB)

EHK – 973  Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 973 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (172,89 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

51. Jednodenní odborná konference  (Konzultační den DDD) + Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 51. Jednodenní odborná konference (Konzultační den DDD) + Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 (1,71 MB) 

 

 

Nahoru