SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 20, rok 2011 » Zprávy CEM 7 - červenec 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 7 - červenec 2011


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v červenci 2011, viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, červenec 2011, porovnání s lety 2001 - 2010

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - červenec 2011, porovnání s lety 2002 – 2010

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červenci 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červen 2011 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červen 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červen 2011


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid s etiologickým agens Salmonella Enteritidis u účastníků svatební hostiny v Kutné Hoře.


 

AKTUALITY

Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2010 Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2010 (59,31 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice (83,09 KB)

Exotické pohlavní choroby u nás? Exotické pohlavní choroby u nás? (68,85 KB)

Štěnice zůstávají problémem. Štěnice zůstávají problémem. (61,40 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 687 Mykobakterie – průkaz metabolickými metodami. EHK – 687 Mykobakterie – průkaz metabolickými metodami. (56,83 KB)

EHK – 702 Sérologie HBV markery. EHK – 702 Sérologie HBV markery. (52,70 KB)

EHK – 703 Sérologie HAV. EHK – 703 Sérologie HAV. (38,18 KB)


 

OZNÁMENÍ

Seminář Seminář "Pertuse" + Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, KMIN 2011. (47,06 KB) 

 

 

Nahoru