Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 20, rok 2011 » Zprávy CEM 8 - srpen 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2011


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v srpnu 2011, viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, srpen 2011, porovnání s lety 2001 - 2010

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - srpen 2011, porovnání s lety 2002 – 2010

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červenec 2011 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červenec 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červenec 2011


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních onemocnění zažívacího traktu v.s. alimentárních intoxikací u zaměstnanců 11 firem v Hradci Králové.


 

AKTUALITY

Výsledky dotazníku zaměřeného na výskyt a diagnostiku střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile. Výsledky dotazníku zaměřeného na výskyt a diagnostiku střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile. (82,90 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Ustanovení Národního antibiotického programu v České republice. Ustanovení Národního antibiotického programu v České republice. (76,15 KB)

Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v České republice v r. 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací. Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v České republice v r. 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací. (556,17 KB)

Bakteriémie a sepse způsobené Ralstonia insidiosa (Ralstonia pickettii-like) u dialyzovaných pacientů v české nemocnici v období leden-květen 2011. Bakteriémie a sepse způsobené Ralstonia insidiosa (Ralstonia pickettii-like) u dialyzovaných pacientů v české nemocnici v období leden-květen 2011. (137,18 KB)

Multirezistentní Acinetobacter baumannii nesoucí geny pro karbapenemázy NDM-1 a OXA-23 importovaný z Indie do České republiky. Multirezistentní Acinetobacter baumannii nesoucí geny pro karbapenemázy NDM-1 a OXA-23 importovaný z Indie do České republiky. (2,00 MB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 701  Mykobakterie – stanovení citlivosti na antituberkulotika. EHK – 701 Mykobakterie – stanovení citlivosti na antituberkulotika. (59,44 KB)

EHK – 709  Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení. EHK – 709 Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení. (84,07 KB)


 

OZNÁMENÍ

Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Střevní bakteriální infekce“. Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Střevní bakteriální infekce“. (31,40 KB) 

 

 

Nahoru