SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 8 - srpen 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v srpnu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  srpen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – srpen 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červenec 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červenec 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červenec 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o chřipkové epidemii v Domově důchodců, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (140,26 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Výskyt vybraných zoonóz v ČR v roce 2014 a vývoj situace v posledních 10 letech Výskyt vybraných zoonóz v ČR v roce 2014 a vývoj situace v posledních 10 letech (94,95 KB)
Incidence of some zoonoses in the Czech Republic in 2014 and trends in the last decade


Proč je poliomyelitida (poliomyelitis anterior acuta) a post-poliomyelitický syndrom (PPS) stále aktuální? Proč je poliomyelitida (poliomyelitis anterior acuta) a post-poliomyelitický syndrom (PPS) stále aktuální? (103,97 KB)
Why are polio (poliomyelitis anterior acuta) and post-polio syndrome (PPS) still an issue?


Sledování rezistence chřipkových virů na oseltamivir – naše dosavadní zkušenosti Sledování rezistence chřipkových virů na oseltamivir – naše dosavadní zkušenosti (240,69 KB)
Monitoring oseltamivir resistance in influenza viruses – experience gained to date


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 888 Bakteriologická diagnostika EHK – 888 Bakteriologická diagnostika (99,01 KB)


OZNÁMENÍ
Notifications

Postpoliomyelitický syndrom.  Přenosná dětská obrna. 55 let od zavedení očkování v ČR – jednodenní konference + 26. Kongres ECCMID + Problematika pertuse- jednodenní odborná konference + Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – jednodenní konference Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. 55 let od zavedení očkování v ČR – jednodenní konference + 26. Kongres ECCMID + Problematika pertuse- jednodenní odborná konference + Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – jednodenní konference (56,60 KB) 

 

 

Nahoru