SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 8 - srpen 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v srpnu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v srpnu 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, srpen 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–srpen 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červenec 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za červenec 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.7.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o výskytu tuberkulózy (A 15.0) v komunitě sociálně vyloučených osob v Budišově nad Budišovkou, okres Opava


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (2. 10. 2017) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (2. 10. 2017) (34,48 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu  2017/2018 s využitím  Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2017/2018 s využitím "Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise (50,48 KB)
Up-to-date information on the flu vaccination for the upcoming 2017/2018 season using the "Recommended procedure for vaccination against seasonal flu" of the National Immunization Committee


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Výskyt infekčních onemocnění preventabilních očkováním v České republice v letech 2012 -2016 Výskyt infekčních onemocnění preventabilních očkováním v České republice v letech 2012-2016 (96,34 KB)
The incidence of vaccine preventable infectious diseases in the Czech Republic in 2012-2016

Streptococcus pyogenes emm typizace v České republice v letech 2012 až 2016 Streptococcus pyogenes emm typizace v České republice v letech 2012 až 2016 (210,72 KB)
Emm typing of Streptococcus pyogenes in the Czech Republic in 2012-2016

Dvě odlišné linie plazmidů kódujících exfoliativní toxin B identifikované v českých kmenech Staphylococcus aureus Dvě odlišné linie plazmidů kódujících exfoliativní toxin B identifikované v českých kmenech Staphylococcus aureus (100,25 KB)
Two different lineages of exfoliative toxin B-encoding plasmids identified in Czech strains of Staphylococcus aureus


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 978  Bakteriologická diagnostika EHK – 978 Bakteriologická diagnostika (121,52 KB)


 

ECDC, EC, WHO

Výzva k přihlášení do evropského postragraduálního stipendijního programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2018 Výzva k přihlášení do evropského postragraduálního stipendijního programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2018 (51,14 KB)
Call for ECDC Fellowship Progarmme (EPET and EUPHEM), EU track, cohort 2018


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Vzpomínka na doc. Bohumíra Procházku + Mirkovi s úctou a poděkováním Vzpomínka na doc. Bohumíra Procházku + Mirkovi s úctou a poděkováním (52,46 KB)
In memory of Associated Professsor Bohumír Procházka + With respect and thanks to Mirek


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exatematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí + Odborný konzultační den NRL pro papillomaviry a polyomaviry + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení + Jednodenní odborná konference sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 + Kurz IPVZ: Eliminace a eradikace nákaz Jednodenní odborná konference (konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exatematických virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí + Odborný konzultační den NRL pro papillomaviry a polyomaviry + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení + Jednodenní odborná konference sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 + Kurz IPVZ: Eliminace a eradikace nákaz (247,06 KB) 

 

 

Nahoru