SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 8 - srpen 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, srpen 2019, porovnání se stejným měsícem v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, kumulace leden - srpen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, srpen 2019, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za červenec 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.7.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za červenec 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v srpnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v Mateřské škole, okres Liberec, červen 2019


 

AKTUALITY
Latest news

Přehled nejčastějších sérotypů salmonel hlášených v ČR v letech 2017 a 2018 a doporučení pro laboratoře Přehled nejčastějších sérotypů salmonel hlášených v ČR v letech 2017 a 2018 a doporučení pro laboratoře (452,17 KB)
An overview of the Salmonella serotypes most commonly reported in the Czech Republic in 2017 and 2018 and recommendations for laboratories


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Mezikrajský seminář epidemiologů, Doksy 23.-25. 4. 2019 Mezikrajský seminář epidemiologů, Doksy 23.-25. 4. 2019 (85.13 KB)
Inter-regional seminar of epidemiologists, Doksy, 23-25 April 2019

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2018
The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2018

Výsledky kontroly proočkovanosti v České republice k 31. 12. 2018 Výsledky kontroly proočkovanosti v České republice k 31. 12. 2018 (430.06 KB)
Administrative estimate of vaccination coverage in the Czech Republic by 31 December 2018


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Konzultační den „Novinky v surveillance a prevenci bakteriálních vzdušných nákaz“ – 22. 10. 2019 + Konzultační den Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – 31. 10. 2019 + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení - 27. 11. 2019 + Konzultační den Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí – 6. 11. 2019 Konzultační den „Novinky v surveillance a prevenci bakteriálních vzdušných nákaz“ – 22. 10. 2019 + Konzultační den Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – 31. 10. 2019 + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení - 27. 11. 2019 + Konzultační den Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí – 6. 11. 2019 (110.10 KB) 

 

 

Nahoru