SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 9 + 10 - září + říjen 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 + 10 - září + říjen 2016

 

 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v září a v říjnu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  září a říjen 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – září a říjen 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září a v říjnu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen a září 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen a září 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen a září 2016

Absolutní počty za srpen a září 2016

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v jednotlivých měsících roku 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o zvýšeném výskytu salmonelózy (dg. A02) na svatbě, Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou


 

AKTUALITY
Latest news


Parechovirus jako příčina sepse novorozenců a malých dětí ve Velké Británii Parechovirus jako příčina sepse novorozenců a malých dětí ve Velké Británii (39,82 KB
 Parechovirus as the cause of sepsis in newborns and small children in the UK


Ptačí chřipka v Evropě – A/H5N8 Ptačí chřipka v Evropě – A/H5N8 (47,08 KB)
  Avian influenza A(H5N8) in Europe


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková onemocnění (100,90 KB)
 Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


Seznam pracovišť, která se věnují v ČR specializované mikrobiologické problematice Seznam pracovišť, která se věnují v ČR specializované mikrobiologické problematice (71,81 KB)
 List of laboratories providing specialized microbiological analyses in the Czech republic


Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2015 Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2015 (1,78 MB)
 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2015


Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2015 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2015 v České republice (89,89 KB)
Evaluation of final reports of emergency outbreaks of infectious diseases in the Czech Republic in 2015


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 936  Sérologie herpes simplex virus (HSV) EHK – 936 Sérologie herpes simplex virus (HSV) (59,57 KB)


EHK – 937  Sérologie varicella zoster virus (VZV) EHK – 937 Sérologie varicella zoster virus (VZV) (56,33 KB)


 
ECDC, EC, WHO


Projekt ECDCEULabCap Projekt ECDCEULabCap (38,06 KB)
 ECDCEULabCap Project


 

OZNÁMENÍ
Notifications


14th Congress of the EMGM, European Meninococcal and Haemophilus Disease Society, September 18-21, 2017, Prague + VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a  epidemiologie, KMINE 2017, 25.–27.10.2017, Praha + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 14th Congress of the EMGM, European Meninococcal and Haemophilus Disease Society, September 18-21, 2017, Prague + VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017, 25.–27.10.2017, Praha + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (321,89 KB) 

 

 

Nahoru