SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 20, rok 2011 » Zprávy CEM 9 - září 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2011


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v září 2011, viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, září 2011, porovnání s lety 2001 - 2010

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - září 2011, porovnání s lety 2002 – 2010

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2011 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen 2011


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních průjmových onemocnění v Domově pro seniory v Ústí nad Labem, březen – duben 2011.


 

AKTUALITY

Katetrová sepse u polymorbidního pacienta způsobená kmenem Leuconostoc mesenteroides Katetrová sepse u polymorbidního pacienta způsobená kmenem Leuconostoc mesenteroides (60,50 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. (95,28 KB)

Pokyn hlavního hygienika ČR k zahájení surveillance akutních respiračních infekcí v sezoně 2011/12 Pokyn hlavního hygienika ČR k zahájení surveillance akutních respiračních infekcí v sezoně 2011/12 (44,07 KB)

Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů a odběrová karta. Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů a odběrová karta. (143,76 KB)

Výskyt a šíření HIV/AIDS v roce 2010. Výskyt a šíření HIV/AIDS v roce 2010. (1,03 MB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 704: Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář. EHK – 704: Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář. (55,23 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Současné přístupy v laboratorní diagnostice střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile. Současné přístupy v laboratorní diagnostice střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile. (79,81 KB)

Usutu virus – potenciální riziko lidských onemocnění v Evropě. Usutu virus – potenciální riziko lidských onemocnění v Evropě. (62,30 KB)


OZNÁMENÍ

Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Střevní bakteriální infekce“ + Jednodenní konference (konzultační den) NRL pro chřipku a NRL pro nechřipková onemocnění + Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ - 1. informace Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Střevní bakteriální infekce“ + Jednodenní konference (konzultační den) NRL pro chřipku a NRL pro nechřipková onemocnění + Jednodenní konference (konzultační den) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ - 1. informace (60,11 KB) 

 

 

Nahoru