SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 9 - září 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v září 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  září 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, září – duben 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy u konzumentů knedlíků z restaurace v Kunovicích


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 27. října 2014 Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 27. října 2014 (42,21 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


Evropský antibiotický den 2014 Evropský antibiotický den 2014 (38,27 KB)
European Antibiotic Awareness Day 2014

Jsme ohroženi ptačím virem A/H5N8 ? Jsme ohroženi ptačím virem A/H5N8? (46,96 KB)
Are we at risk of avian A/H5N8 virus?


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse (78,74 KB)
Guidelines on laboratory diagnosis of perussis and paraperussis

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2013 Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2013 (1,64 MB)
The prevalence and spread of HIV/AIDS in teh Czech Republic in 2012

Nebezpečné respirační viry Nebezpečné respirační viry (67,38 KB)
Dangerous respiratory viruses


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 822 Sérologie Streptococcus pyogenes – latexaglutinační metoda EHK - 822 Sérologie Streptococcus pyogenes – latexaglutinační metoda (46,75 KB)

EHK - 854 Sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda EHK - 854 Sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda (41,26 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015 Konzultační den NRL pro toxoplasmózu „Problémy toxoplasmózy“ Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového semináře XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015
Konzultační den NRL pro toxoplasmózu „Problémy toxoplasmózy“
Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového semináře
(62,24 KB) 

 

 

Nahoru