SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 9 - září 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v září 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  září 2015, porovnání s lety 2006 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – srpen 2015, porovnání s lety 2006 - 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2015

V září byla v ČR zjištěna vteklina u netopýrů V září byla v ČR zjištěna vteklina u netopýrů (38,57 KB)
In the month of September in the Czech Republic was detected bat rabies


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v soukromé ZŠ v Praze


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Kongres Klinické mikrobiologie, infekčního lékařství a epidemiologie (KMINE 2015) Kongres Klinické mikrobiologie, infekčního lékařství a epidemiologie (KMINE 2015) (66,44 KB)
Congres of Clinical Microbiology, Infectious Diseases, and Epidemiology (KMINE 2015)


Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice  v roce 2014 Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2014 (1,70 MB)
The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2014


Doporučené postupy v oblasti mediciny migrantů Doporučené postupy v oblasti mediciny migrantů (76,00 KB)
Guidelines in refugee medicine


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 891 Sérologie HSV EHK – 891 Sérologie HSV (61,73 KB)


OZNÁMENÍ
Notifications

Třeboň 2015 – 24. ročník mezioborového semináře + Virové hepatitidy – odborný seminář + 26. Kongres ECCMID 2016 + Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – jednodenní odborná konference + Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Problematika toxoplasmózy – XXI. jednodenní konference (konzultační den) Třeboň 2015 – 24. ročník mezioborového semináře + Virové hepatitidy – odborný seminář + 26. Kongres ECCMID 2016 + Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – jednodenní odborná konference + Problematika pertuse – jednodenní odborná konference + Problematika toxoplasmózy – XXI. jednodenní konference (konzultační den) (95,97 KB) 

 

 

Nahoru