SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 9 - září 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v září 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v září 2017  
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2017, porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–září 2017, porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za srpen 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.8.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2017


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy u dětí na táboře v okrese Zlín


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (23. 10. 2017) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (23. 10. 2017) (207,64 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu  infekčních nemocí za rok 2016 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2016 v České republice (80,05 KB)
Evaluation of final reports of emergency outbreaks of infectious diseases in the Czech Republic in 2016 of vaccine preventable infectious diseases in the Czech Republic in 2012–2016

Repelentní účinek levandulového, eukalyptového a pomerančového esenciálního oleje proti klíštěti obecnému  (Ixodes ricinus) Repelentní účinek levandulového, eukalyptového a pomerančového esenciálního oleje proti klíštěti obecnému (Ixodes ricinus) (95,19 KB)
Repellency of lavender, eucalyptus, and orange essential oils against the common tick (Ixodes ricinus)

XXIX. konference mikrobiologických laborantů  -  14.-15.10.2017 Teplice nad Bečvou XXIX. konference mikrobiologických laborantů - 14.-15.10.2017 Teplice nad Bečvou (46,86 KB)
XXIX Conference of Microbiology Laboratory Technicians - Teplice nad Bečvou, 14-15 October 2017

Evropský antibiotický den 2017 Evropský antibiotický den 2017 (46,99 KB)
European Antibiotic Awareness Day 2017

Evropský týden testování na HIV a žloutenky Evropský týden testování na HIV a žloutenky (56,74 KB)
European HIV-Hepatitis Testing Week 2017


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 992  Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 992 Sérologie HIV, HBV a HCV (48,11 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení + Jednodenní odborná konference sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Seminář ČSSM a SEM ČLS JEP v lékařském domě „Aktuality v mikrobiologii“ + Odborný konzultační den NRL pro papillomaviry a polyomaviry Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 1. oznámení + Jednodenní odborná konference sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace + Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Ostrava + Seminář ČSSM a SEM ČLS JEP v lékařském domě „Aktuality v mikrobiologii“ + Odborný konzultační den NRL pro papillomaviry a polyomaviry (130,81 KB) 

 

 

Nahoru