Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 20, rok 2011 » Zprávy EM 2 - únor 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 2 - únor 2011


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v únoru 2011,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, únor 2011,  porovnání s lety 2001 - 2010

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, únor 2011, porovnání s lety 2002 – 2010

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2011 
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc leden 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2011

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Epidemický výskyt salmonelózy v Sadové kavárně ve Františkových lázních


 

AKTUALITY

Turicella otitidis – neobvyklý původce otitis media Turicella otitidis – neobvyklý původce otitis media (228,19 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Invazivní meningokokové onemocnění v ČR v roce 2010 Invazivní meningokokové onemocnění v ČR v roce 2010 (596,57 KB)

Invazivní pneumokokové onemocnění v ČR v roce 2010 Invazivní pneumokokové onemocnění v ČR v roce 2010 (558,11 KB)

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry (279,21 KB)

Výskyt nákaz přenášených komáry v Evropě v roce 2010 Výskyt nákaz přenášených komáry v Evropě v roce 2010 (202,96 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

3. ˇvýroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 3. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (191,10 KB)


 

OZNÁMENÍ


Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí „KMIN 2011“

XX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů – konference s mezinárodní účastí

Moravské epidemiologické dny „MED 2011“

XIV. jednodenní konference SZÚ pro SZP

Odborný seminář na téma „Parazitární neuroinfekce“

Odborná konference „Problematika pertuse“


 

VÝROČÍ

Blahopřání k narozeninám doc. MUDr. Bohumíra Kříže, CSc. Blahopřání k narozeninám doc. MUDr. Bohumíra Kříže, CSc. (777,95 KB) 

 

 

Nahoru