Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 4 - duben 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2012


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v dubnu 2012 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, duben 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – duben 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2012


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2012
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2012

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice, 2012.


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid u strávníků Jídelny u Setuzy, Ústí nad Labem.


 

AKTUALITY

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl I: Komentovaný výklad k požadavkům Doporučení rady EU pro bezpečí pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl I: Komentovaný výklad k požadavkům Doporučení rady EU pro bezpečí pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (208,52 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 (324,53 KB)

Fatální septikémie u člověka vyvolaná Campylobacter fetus subsp. fetus Fatální septikémie u člověka vyvolaná Campylobacter fetus subsp. fetus (338,84 KB)

Detekce karbapenemáz u enterobakterií pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie (MS), fenotypových inhibičních testů a molekulárně-mikrobiologickými technikami Detekce karbapenemáz u enterobakterií pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie (MS), fenotypových inhibičních testů a molekulárně-mikrobiologickými technikami (288,20 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 726 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 726 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (53,03 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Pravidla pro přepravu mikroorganismů Pravidla pro přepravu mikroorganismů (134,77 KB)


 

OZNÁMENÍ

XXI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů - Brno, + 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec, + Seminář v Lékařském domě „Enterohemoragická E. coli“    XXI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů - Brno, + 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec, + Seminář v Lékařském domě „Enterohemoragická E. coli (72,02 KB) 

 

 

Nahoru