SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 5 - květen 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 5 - květen 2010


 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v květnu 2010,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, květen 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - květen 2009, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2010 
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za duben 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Epidemie salmonelózy způsobená sérotypem Salmonella Enteritidis, v Domově důchodců v Turnově


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku – aktuality z WHO Zpráva NRL pro chřipku – aktuality z WHO (36,95 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Činnost NRL mimo SZÚ obory mikrobiologie v roce 2009 + Dominantní činnosti NRL v oboru mikrobiologe mimo SZÚ v roce 2009 Činnost NRL mimo SZÚ obory mikrobiologie v roce 2009 + Dominantní činnosti NRL v oboru mikrobiologe mimo SZÚ v roce 2009 (50,60 KB)

Seznam Národních referenčních laboratoří v mikrobiologii mimo SZÚ platný pro rok 2010 Seznam Národních referenčních laboratoří v mikrobiologii mimo SZÚ platný pro rok 2010 (16,51 KB)

Diagnostika onemocnění vyvolaných Rothia dentocariosa Diagnostika onemocnění vyvolaných Rothia dentocariosa (173,50 KB)

Mikrobicidní účinnost vybraných dezinfekčních přípravků na nemocniční kmeny Staphylococcus aureus Mikrobicidní účinnost vybraných dezinfekčních přípravků na nemocniční kmeny Staphylococcus aureus (47,74 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 635 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 635 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (41,15 KB)

EHK – 651 Sérologie HBV, HCV, HIV EHK – 651 Sérologie HBV, HCV, HIV (35,80 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC)

Jednání evropské sítě pro surveillance chřipky Jednání evropské sítě pro surveillance chřipky (52,82 KB)


 

INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

Aktuální informace o epidemii poliomyelitidy v centrální Asii Aktuální informace o epidemii poliomyelitidy v centrální Asii (35,07 KB)

 


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

K významnému životnímu výročí MUDr. Jaroslava Helcla, DrSc. K významnému životnímu výročí MUDr. Jaroslava Helcla, DrSc. (42,04 KB)

K významnému životnímu kroku MUDr. Mariny Maixnerové, CSc. K významnému životnímu kroku MUDr. Mariny Maixnerové, CSc. (22,61 KB)


 

OZNÁMENÍ

Hradecké virologické dny 2010, XV. Celostátní konference virologů + Pečenkovy epidemiologické dny 2010, České Budějovice + 25. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2010 Stará Lesná, SK Hradecké virologické dny 2010, XV. Celostátní konference virologů + Pečenkovy epidemiologické dny 2010, České Budějovice + 25. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2010 Stará Lesná, SK (48,11 KB) 

 

 

 

Nahoru