SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 6-7 - červen-červenec 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 6-7 - červen-červenec 2010


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v červnu 2010   viz: EPIDAT

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v červenci 2010

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, červen 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, červenec 2010, porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - červenec 2009, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a v červenci 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen a červen 2010
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za květen a červen 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu dermatitid vyvolaných bakteriemi rodu Pseudomonas ve wellness centru v Dolní Moravě

Závěrečná zpráva o epidemii bacilární úplavice v Letním dětském táboře – zotavovací akci Potštát-Lipná v okrese Přerov


 

AKTUALITY

Nová získaná metalo-β-laktamáza NDM-1 Nová získaná metalo-β-laktamáza NDM-1 (53,33 KB)

Předběžná zpráva o epidemickém výskytu bacilární úplavice v Jihočeském kraji Předběžná zpráva o epidemickém výskytu bacilární úplavice v Jihočeském kraji (37,67 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens (44,84 KB)

Evropská síť pro diagnostiku „importovaných“ infekcí (ENIVD) – diagnostika v České republice Evropská síť pro diagnostiku „importovaných“ infekcí (ENIVD) – diagnostika v České republice (42,18 KB)

Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů širokospektrých β-laktamáz, β-laktamáz AmpC a karbapenemáz Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů širokospektrých β-laktamáz, β-laktamáz AmpC a karbapenemáz (55,75 KB)

Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC ve zdravotnických zařízeních Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC ve zdravotnických zařízeních (494,46 KB)

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC ve zdravotnických zařízeních Polska Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC ve zdravotnických zařízeních Polska (39,88 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK–654 a 655 Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK–654 a 655 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (50,25 KB)

EHK–665 Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení EHK–665 Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení (62,57 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2009/2010 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2009/2010 (51,33 KB)


 

OZNÁMENÍ

Školící aktivity v OML SZÚ ve 2.pololetí 2010

24. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice

25. kongres Československé společnosti mikrobiologické 2010 na téma „Mikroorganizmy a kvalita života“ s mezinárodní účastí

Jednodenní konference (Konzultační den) Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

Hradecké virologické dny 2010 – XV. Celostátní konference virologů 

 

 

Nahoru