Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 6-7 - červen-červenec 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6-7 - červen-červenec 2012


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červnu a červenci 2012 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, červen a červenec 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – červenec 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a červenci 2012


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červen 2012 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc  květen - červen  2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za  květen - červen  2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Lokání chřipková epidemie v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem
Epidemický výskyt salmonelózy (dg. A02) v mateřské škole ve Vrdech, okres Kutná Hora.


 

AKTUALITY

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl III: Program prevence a kontroly infekcí zdravotnického zařízení Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl III: Program prevence a kontroly infekcí zdravotnického zařízení (84,19 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Onemocnění ruka-noha-ústa (Hand, Foot, and Mouth Disease – HFMD) Onemocnění ruka-noha-ústa (Hand, Foot, and Mouth Disease – HFMD) (82,97 KB)

Komentář k úmrtí tuleňů na chřipku subtypu A/H3N8 Komentář k úmrtí tuleňů na chřipku subtypu A/H3N8 (36,39 KB)

Zpráva o činnosti NRL pro pertusi a difterii za rok 2011 Zpráva o činnosti NRL pro pertusi a difterii za rok 2011 (68,62 KB)

Výskyt Lymphogranuloma venereum v České republice Výskyt Lymphogranuloma venereum v České republice (68,76 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK–742 a 743 Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK – 742 a 743 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (59,22 KB)

EHK – 746 Sérologie HBV markery EHK – 746 Sérologie HBV markery (51,57 KB)

EHK – 747 Sérologie HAV EHK – 747 Sérologie HAV (38,20 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

In memoriam MUDr. Jindřiška Galliová In memoriam MUDr. Jindřiška Galliová (143,35 KB)


 

OZNÁMENÍ

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2012 + 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec + Seminář České vakcinologické společnosti: Očkování v praxi - rok 2012 Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2012 + 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec + Seminář České vakcinologické společnosti: Očkování v praxi - rok 2012 (55,71 KB) 

 

 

Nahoru