Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 9 - září 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 9 - září 2010


 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v září 2010,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, září 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - září 2009, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2010 
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci v Ústí nad Orlicí


 

AKTUALITY

Epidemie cholery v současnosti Epidemie cholery v současnosti (160,04 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Současný výskyt chřipkové infekce ve světě i v Evropě Současný výskyt chřipkové infekce ve světě i v Evropě (357,22 KB)

Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? (225,31 KB)

Malárie – autochtonní onemocnění ve Španělsku Malárie – autochtonní onemocnění ve Španělsku (331,51 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Externí hodnocení kvality v roce 2011 Externí hodnocení kvality v roce 2011 (198,49 KB)

EHK – 660 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 660 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (201,20 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC)

Páté jednání expertní pracovní skupiny k problematice surveillance chřipky a studií v průběhu pandemie chřipky Páté jednání expertní pracovní skupiny k problematice surveillance chřipky a studií v průběhu pandemie chřipky (178,54 KB)OZNÁMENÍ

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2011 + Jednodenní konference (Konzultační den DDD) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2011
+
Jednodenní konference (Konzultační den DDD) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ (182,31 KB) 

 

 

Nahoru