SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 9 - září 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 9 - září 2010


 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v září 2010,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, září 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - září 2009, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2010 
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc srpen 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za srpen 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci v Ústí nad Orlicí


 

AKTUALITY

Epidemie cholery v současnosti Epidemie cholery v současnosti (160,04 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Současný výskyt chřipkové infekce ve světě i v Evropě Současný výskyt chřipkové infekce ve světě i v Evropě (357,22 KB)

Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? (225,31 KB)

Malárie – autochtonní onemocnění ve Španělsku Malárie – autochtonní onemocnění ve Španělsku (331,51 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Externí hodnocení kvality v roce 2011 Externí hodnocení kvality v roce 2011 (198,49 KB)

EHK – 660 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 660 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (201,20 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC)

Páté jednání expertní pracovní skupiny k problematice surveillance chřipky a studií v průběhu pandemie chřipky Páté jednání expertní pracovní skupiny k problematice surveillance chřipky a studií v průběhu pandemie chřipky (178,54 KB)OZNÁMENÍ

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2011 + Jednodenní konference (Konzultační den DDD) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2011
+
Jednodenní konference (Konzultační den DDD) na téma „Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ (182,31 KB) 

 

 

Nahoru