Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo... » RAST: Screening mechanizmů rezistence...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

RAST: Screening mechanizmů rezistence významných pro epidemiologii a/nebo kontrolu infekcí


Citlivá detekce některých mechanizmů rezistence vyžaduje jiné než klinické breakpointy.

EUCAST doporučuje screening řady mechanismů rezistence pro epidemiologické účely a kontrolu infekce (viz samostatný dokument). 

Pro detekci ESBL nebo karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae jsou validovány samostatné screeningové předěly (cut-off) EUCAST.

 

Screening mechanizmů rezistence při použití RAST Screening mechanizmů rezistence při použití RAST (81.82 KB)

 

 

 

Nahoru