SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo... » RAST: Screening mechanizmů rezistence...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

RAST: Screening mechanizmů rezistence významných pro epidemiologii a/nebo kontrolu infekcí


Citlivá detekce některých mechanizmů rezistence vyžaduje jiné než klinické breakpointy.

EUCAST doporučuje screening řady mechanismů rezistence pro epidemiologické účely a kontrolu infekce (viz samostatný dokument). 

Pro detekci ESBL nebo karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae jsou validovány samostatné screeningové předěly (cut-off) EUCAST.

 

Screening mechanizmů rezistence při použití RAST Screening mechanizmů rezistence při použití RAST (81.82 KB)

 

 

 

Nahoru