SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu.
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu.

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6  a 18 odst.3 zákona  č.137/2006  Sb.


Plněním zakázky je provedení opravy opěrné kamenné zdi z tzv.kyklopského zdiva v místě největšího poškození. Opěrná zeď z kyklopského zdiva je spojena cementovou maltou. Zeď je v místě hlavního porušení cca 4,0 m vysoká, pata je uložena cca 1,0 m pod upravený terén, pata opěrné zdi je cca 0,7 m široká, v hlavě cca 0,5 m. Úroveň vozovky je 1,2 m pod úrovní hlavy, která je tvořena masivní krycí deskou.

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnuti_operna_zed.pdf

 

 

Nahoru