SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Hledat » Články

Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: kadmium

Toxikologická analýza, analytika kovů - 18%

30.04.2008 11:47:33

Biologické monitorování a biologické expoziční testy - 14%

17.03.2008 16:26:49
Během celého života je člověk vystaven účinku nejrůznějších škodlivých chemických látek. Jejich zdrojem je potrava, znečištěná voda a ovzduší, nejrůznější spotřebitelské produkty. Ve významné míře bývá člověk vystaven účinku chemických látek („exponován“) také v pracovním prostředí. Takové působení označujeme jako profesionální expozice chemickým látkám . K ní může docházet všude, kde se chemické látky vyrábějí nebo vznikají, při jejich přepravě, zpracování nebo využívání v dalších pracovních procesech. Při všech těchto činnostech je nutné zabezpečit ochranu zdraví zúčastněných osob. Pro posouzení velikosti profesionální expozice a z ní vyplývajícího rizika se využívají následující základní přístupy: analýza pracovního ovzduší, posouzení dermální expozice a biologické monitorování (biologické expoziční testy).

Nutrivigilance – problémy s doplňky stravy obsahující chlorelu a spirulinu - 14%

15.12.2015 15:35:48 Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc.
Systém Nutrivigilance obdržel dvě hlášení týkající se nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci doplňků stravy obsahující chlorelu, nebo chlorelu se spirulinou jako pojivo. V obou případech se jednalo o dospělé osoby, u kterých se objevily potíže v oblasti trávicího traktu, které po vysazení přípravku vymizely bez subjektivních následků. Jednotlivé případy spolu nesouvisely. V obou případech bylo provedeno hodnocení příčinné souvislosti. V jednom případě byl vzhledem k závažnějšímu efektu kontaktován i výrobce doplňku stravy. Některé doplňky stravy jsou známé svými vedlejšími negativními účinky. Z případů plyne poučení pro spotřebitele i kontrolní orgány.

Biologický monitoring - 14%

17.12.2007 00:00:00 Vladimíra Puklová
Faktory životního prostředí mají významný vliv na zdraví člověka. Biologický monitoring zahrnuje různé expoziční cesty a je důležitým nástrojem pro sledování zátěže obyvatelstva chemickým látkám z  životního prostředí.

Školní obědy vyhovují hygienickým mezím pro rtuť a hliník, ale mají hodně niklu, často kadmia a občas i olova. - 14%

27.01.2017 15:34:02 Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc.
Studie nutriční adekvátnosti školních obědů v ČR si všímala i obsahu některých toxických látek. Pracovníci školních kuchyní jejich přítomnost nemohou moc ovlivnit. Spíše záleží na obsahu v potravinových surovinách, a na kvalitě technického vybavení kuchyně. Výsledky jsou tak poselstvím i pro kontrolu potravin a zřizovatele kuchyní. Co může udělat personál? Pečlivě  čistit a zpracovávat suroviny, dbát na použití patřičného kuchyňského vybavení a hlavně diverzifikovat zdroje surovin. Při náhodně vyšší kontaminaci pak nedochází k dlouhodobé zátěži spotřebitelů. Potěšující je, že výsledky již vedly ke konkrétním opatřením v praxi některých testovaných jídelen.

Obsah rtuti v krvi a v moči dětí a dospělých - 14%

23.09.2009 11:31:00 Vladimíra Puklová
Informační list je založen na údajích o koncentraci rtuti v krvi a moči dospělých (18-59 let) a dětí (8-10 let) ve vybraných městech České republiky. Data byla sbírána a zpracovávána v projektu „Biologický monitoring“ [1], který probíhá v rámci „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ [2], v letech 1996 až 2008.

Obsah olova v krvi dětí a dospělých - 14%

23.09.2009 10:59:00 Vladimíra Puklová
Obsah olova v krvi je vhodným ukazatelem aktuální expozice populace olovu. Informace o koncentraci olova v krvi dětí a dospělých byly zpracovány na základě systematického sběru vzorků krve dětí ve věku 8-10 let a dospělých ve věku 18-59 let ve vybraných městech ČR v letech 1996 až 2008 v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP - 13%

2.09.2017 14:15:00
Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh přes 1300 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu byl doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na t.č. poslední konsolidované znění z r. 1. 3. 2018 , které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou uvedeny  informace na konci článku.

Doktorandská studia - 12%

28.11.2007 18:50:21