Home » Hledat » Články

Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: water
1 2 3 4 5 6      ››

TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water) - 68%

13.03.2008 17:36:52 Mgr. Petr Pumann
Doba řešení: 2006 - 2010. TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě) je integrovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jedná se – co do rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod vedením holandské KIWA Water Research se na jeho řešení   podílí téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie pro vodárenství.

WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water) - 64%

13.03.2008 17:36:33 Mgr. Petr Pumann
Doba řešení: 2002 - 2005. Mezinárodní projekt 5. rámcového programu WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water) byl financován Evropskou komisí.

WHO Workshop on Potential Health Consequences of Consumption of Desanilated Water - 64%

25.11.2003 17:38:39 Mgr. Petr Pumann
WHO Workshop „Nutrient Minerals in Drinking Water and Potential Health Consequences of Long Term Consumption of Desanilated and other Low Mineral Content Waters“ – zpráva ze služební cesty MUDr. Kožíška.

Drinking Water Seminar - 42%

25.11.2003 00:00:00 Mgr. Petr Pumann
Zpráva ze služební cesty MUDr. Kožíška  na seminář pořádaný v říjnu 2003 Evropskou komisí za účelem shromáždění podnětů k revizi evropské směrnice o pitné vodě.

Zdravotní účinky dlouhodobého příjmu vody s nízkým obsahem vápníku, hořčíku nebo rozpuštěných látek: studie z východní Evropy - 41%

21.07.2006 00:00:00 Mgr. Petr Pumann
Health effects of long term consumption of water low in calcium, magnesium or TDS: studies from Eastern Europe. Příspěvek přednesený na akci International Symposium on Health Aspects of Calcium and Magnesium in Drinking Water, která se konala v Baltimore (Maryland, USA) 24. - 26. dubna 2006.

Transpozice směrnice 98/83/ES - 39%

12.05.2000 00:00:00 Mgr. Petr Pumann
Sborník z pracovního semináře "Transposition of the "Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption" into the national laws in the EU associated countries", který se konal v Praze 27.-29. května 1999.

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („water safety plans“) - 37%

6.01.2014 11:22:16 Mgr. Petr Pumann
Podrobná metodika, jak si zpracovat plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.

Posouzení rizik – metodická podpora - 37%

18.05.2018 15:31:00 Mgr. Petr Pumann
Metodické informace pro provozovatele vodovodů a ostatních systémů veřejného zásobování pitnou vodou, kteří mají za povinnost zpracovat tzv. posouzení rizik (water safety plans).

Národní referenční pracoviště CZŽP - 35%

23.05.2011 14:20:57 RNDr. Bohumil Kotlík
Činnost NRL (NRC, NRP) vyplývá ze statutu SZÚ a jejich vedoucí i příslušné náplně stanovuje MZ ČR (vedoucí jmenuje hlavní hygienik). 

O významu vápníku a hořčíku v pitné vodě - 33%

29.11.2006 00:00:00 Mgr. Petr Pumann
Zpráva ze symposia v Baltimore (USA) o zdravotních aspektech vápníku a hořčíku v pitné vodě (Health Aspects of Calcium and Magnesium in Drinking Water).

Zajímavé odkazy - 14%

29.02.2008 12:30:45 Mgr. Petr Pumann

Oddělení hygieny vody a Národní referenční centrum pro pitnou vodu - 14%

18.12.2007 15:13:35 Mgr. Petr Pumann
 

Koupání ve volné přírodě - 14%

11.07.2018 12:50:00 Mgr. Petr Pumann
Tematické stránky pro širokou veřejnost věnované koupání ve volné přírodě. Zájemci zde naleznou základní informace o rizicích hrozích při koupání ve volné přírodě, způsobu hodnocení kvality vody, legislativě a odkazy, kde lze získat aktuální informace o kvalitě vody.

Nový koronavirus a pitná voda - 12%

10.03.2020 08:40:43 Mgr. Petr Pumann
Aktualizované stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou a odkaz na dokument Světové zdravotnické organizace. 

Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2013 - 12%

26.06.2015 12:06:31 Ing. Marián Juskanin

Eutrofizace a zdraví - 11%

10.03.2008 19:23:53 Mgr. Petr Pumann
Český překlad publikace vydané Evropskou komisí a Světovou zdravotnickou organizací (2002, český překlad 2004). Cena: zdarma.

Zdravotní význam vápníku a hořčíku v pitné vodě - 11%

1.06.2003 00:00:00 Mgr. Petr Pumann
Health significance of drinking water calcium and magnesium (Zdravotní význam vápníku a hořčíku v pitné vodě) - rešerše literatury.

Gnatostomiáza získaná v Botswaně - 11%

18.11.2008 14:41:43 MUDr. Fabiánová Kateřina

Nový koronavirus a pitná voda - 11%

25.08.2020 12:25:00 Mgr. Petr Pumann
Aktualizované stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou, odkaz na dokument Světové zdravotnické organizace a doporučení Ministerstva zdravotnictví  pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu k odběrům vzorku pitné vody a prevence nákazy koronavirem.
1 2 3 4 5 6      ››